iMunis eDeska

Městský úřad Hluboká nad Vltavou

Úřední deska – Stav k 13. 12. 2019 11:17:14

Nalezeno 117 záznamů.Poslední změna: 12.12.2019 14:47:02

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Zveřejnění dražební vyhlášky na žádost exekutorského úřadu 2/14/10/19 Oznámení MěÚ 14.10.2019 14.12.2019 14.10.2019 dokument PDF (544 kB)
Opatření obecné povahy 1/22/11/19 Oznámení KUJCK 22.11.2019 15.12.2019 22.11.2019 dokument PDF (1,6 MB)
Návrh rozpočtu nar. 2020_Svazek obcí Budějovicko - Sever - Rozp. a hosp. obce DSO Bud_Sev 15.11.2019 19.12.2019 15.11.2019 dokument PDF (552 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace - CVČ Poškolák ES-S-2016-283 SML DOT MěÚ 22.12.2016 22.12.2019 22.12.2016 dokument PDF (1,4 MB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování ... odstraňování komunálního odpadu - Obec. záv. vyhl./nař. MěÚ 9.12.2019 24.12.2019 9.12.2019 dokument PDF (558 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích - Obec. záv. vyhl./nař. MěÚ 9.12.2019 24.12.2019 9.12.2019 dokument PDF (1 MB)
Informace o výsledcích kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města - Infomace z radnice MěÚ 12.12.2019 28.12.2019 12.12.2019 dokument PDF (268 kB)
Opatření obecné povahy - radiolokátor 1/29/11/19 Oznámení Ministerstvo obrany 29.11.2019 29.12.2019 29.11.2019 dokument PDF (71 kB)
Informace FÚ k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 - Oznámení Finanční úřad v ČB 4.1.2019 31.12.2019 4.1.2019 dokument PDF (106 kB)
Schválená rozočtová opatření města č. 95/2019 - 99/2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 7.11.2019 31.12.2019 7.11.2019 dokument PDF (34 kB)
Schválená rozpočtová opatření města č. 50/2019 až 68/2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 12.7.2019 31.12.2019 12.7.2019 dokument PDF (75 kB)
Schválená rozpočtová opatřerní města č. 44/2019 až 49/2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 2.7.2019 31.12.2019 2.7.2019 dokument PDF (36 kB)
Schválená rozpočtová opatření č. 75/2019 - 76/2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 23.9.2019 31.12.2019 23.9.2019 dokument PDF (27 kB)
Schválená rozpočtová opatření města č. 77/2019 až 94/2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 2.10.2019 31.12.2019 2.10.2019 dokument PDF (70 kB)
Schválené rozpočty příspěvkových organizací města na r. 2019_MŠ, ZŠ, PMH, DD - Rozpočet PO MěÚ 20.12.2018 31.12.2019 20.12.2018 4 dokumenty
Schválený rozpočet svazku obcí Blata na r. 2019 - Rozp. a hosp. obce Svazek obcí Blata 18.12.2018 31.12.2019 18.12.2018 dokument PDF (353 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 1/12/12/19 Oznámení MZe 12.12.2019 31.12.2019 12.12.2019 dokument PDF (217 kB)
Schválená rozpočtová opatření města č. 69/2019 až 74/2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 9.9.2019 31.12.2019 9.9.2019 dokument PDF (38 kB)
Schválená rozpočtová opatření města č. 100/2019 až 108/2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 27.11.2019 31.12.2019 27.11.2019 dokument PDF (45 kB)
Vyhlášení nálezu - notebook 1/2/12/19 Oznámení MěÚ 2.12.2019 2.1.2020 2.12.2019 dokument PDF (154 kB)
Oznámení nálezu zvířete - pes 2/2/12/19 Oznámení MěÚ 2.12.2019 2.1.2020 2.12.2019 dokument PDF (217 kB)
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 1/14/10/19 Oznámení SPUR 14.10.2019 15.1.2020 14.10.2019 dokument PDF (493 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace-Sinfonie-provoz KC Panorama_2017 - SML DOT MěÚ 3.2.2017 3.2.2020 3.2.2017 dokument PDF (1,4 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace - I&C Hluboká_provoz WC v IC - SML DOT MěÚ 3.2.2017 3.2.2020 3.2.2017 dokument PDF (1,4 MB)
Smlova o poskytnutí dotace - I&C Hluboká - provoz IC 2017 - SML DOT MěÚ 3.2.2017 3.2.2020 3.2.2017 dokument PDF (1,4 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Hluboká nad Vltavou z.s. - Oznámení MěÚ 15.2.2017 16.2.2020 15.2.2017 dokument PDF (1,4 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace - HC Hluboká n./Vlt. KNIGHTS - Oznámení MěÚ 15.2.2017 16.2.2020 15.2.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Hluboká nad Vltavou - provoz - Oznámení MěÚ 17.2.2017 18.2.2020 17.2.2017 dokument PDF (1,4 MB)
Schválená rozpočtová opatření č. 9/2019 až 12/2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 15.5.2019 28.2.2020 7.5.2019 dokument PDF (32 kB)
Schválená rozpočtová opatření města č. 13/2019 až 34/2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 20.5.2019 28.2.2020 20.5.2019 dokument PDF (81 kB)
Schválená rozpočtová opatření města č. 1 až 8 -2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 14.3.2019 28.2.2020 14.3.2019 dokument PDF (43 kB)
Schválený rozpočet města Hluboká nad Vltavou na r. 2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 12.2.2019 28.2.2020 12.2.2019 2 dokumenty
Schválená rozpočtová opatření města č. 35/2019 až 43/2019 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 3.6.2019 28.2.2020 3.6.2019 dokument PDF (44 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace_PREVENT_na činnost 2017 - SML DOT MěÚ 30.3.2017 31.3.2020 30.3.2017 dokument PDF (1,4 MB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města nar. 2020-2021 - Rozp. a hosp. obce PO 22.1.2019 31.3.2020 22.1.2019 4 dokumenty
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Hluboká nad Vltavou na r. 2020-2023 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 12.2.2019 31.3.2020 12.2.2019 2 dokumenty
Schválená pravidla rozpočtového provizoria města Hluboká nad Vltavou na r. 2020 - Rozp. a hosp. obce MěÚ 4.12.2019 31.3.2020 4.12.2019 dokument PDF (149 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace_CVČ Poškolák_na činnost 2017 - SML DOT MěÚ 31.3.2017 1.4.2020 31.3.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskynutí dotace_CVČ Poškolák_velikonoce - SML DOT MěÚ 21.4.2017 22.4.2020 21.4.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o dotaci-M.Surka_promenádní koncerty 2017 - SML DOT MěÚ 26.6.2017 26.6.2020 26.6.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o dotaci_Sinfonie_Hudební festival 2017 - SML DOT MěÚ 26.6.2017 26.6.2020 26.6.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Schválený závěrečný účet za r. 2018 - Sdružení obcí Blata - Rozp. a hosp. obce Svazek obcí Blata 27.6.2019 30.6.2020 27.6.2019 3 dokumenty
Schválený závěrečný účet za r. 2018_2.část - Sdružení obcí Blata - Rozp. a hosp. obce Svazek obcí Blata 27.6.2019 30.6.2020 27.6.2019 3 dokumenty
Schválený závěrečný účet města Hluboká nad Vltavou za r. 2018_1.část - Rozp. a hosp. obce MěÚ 27.6.2019 30.6.2020 27.6.2019 6 dokumentů
Schválený závěrečný účet města Hluboká nad Vltavou za r. 2018_2.část - Rozp. a hosp. obce MěÚ 27.6.2019 30.6.2020 27.6.2019 6 dokumentů
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na potřebu odstranění dřevin - Oznámení E.ON 16.10.2019 30.6.2020 16.10.2019 3 dokumenty
Smlouva o dotaci_Pikl Zdeněk_Divadelní leto 2017 - SML DOT MěÚ 18.7.2017 18.7.2020 18.7.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o dotaci_FC Mariner Bavorovice_energie - SML DOT MěÚ 18.7.2017 18.7.2020 18.7.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_Pro rozvoj Šumavy_hřiště - SML DOT MěÚ 4.8.2017 4.8.2020 4.8.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace-CVČ Poškolák-Slavnosti 2017 - SML DOT MěÚ 16.8.2017 16.8.2020 16.8.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_Diversionpromotion_MFF_VMO - SML DOT MěÚ 5.9.2017 5.9.2020 5.9.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_CVČ Poškolák_keramická pec - SML DOT MěÚ 5.9.2017 5.9.2020 5.9.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_Sinfonie_náklady VMO - SML DOT MěÚ 5.9.2017 5.9.2020 5.9.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_TJ Sokol_činnost 2017 - SML DOT MěÚ 18.9.2017 18.9.2020 18.9.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_TJ Hluboká_činnost_2017 - SML DOT MěÚ 18.9.2017 18.9.2020 18.9.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_TJ Sokol_spotrující mládež_2017 - SML DOT MěÚ 18.9.2017 18.9.2020 18.9.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_FC Mariner_sportující mládež_2017 - SML DOT MěÚ 18.9.2017 18.9.2020 18.9.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_TJ Hluboká_sportující mládež_2017 - SML DOT MěÚ 18.9.2017 18.9.2020 18.9.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_Golfový klub_na činnost_2017 - SML DOT MěÚ 18.9.2017 18.9.2020 18.9.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_Hluboká v pohybu_vánoce 2017 - SML DOT MěÚ 15.11.2017 15.11.2020 15.11.2017 dokument PDF (1,3 MB)
Schválený rozpočet svazku obcí Blata na r. 2020 - Rozp. a hosp. obce Svazek obcí Blata 2.12.2019 31.12.2020 2.12.2019 dokument PDF (472 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace_Sinfonie_na provoz KC_2018 - SML DOT MěÚ 5.1.2018 5.1.2021 5.1.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_I&C Hluboká_na provoz IC_2018 - SML DOT MěÚ 5.1.2018 5.1.2021 5.1.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_I&C Hluboká_provoz WC v IC_2018 - SML DOT MěÚ 5.1.2018 5.1.2021 5.1.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_TJ Hluboká_provoz 2018 - SML DOT MěÚ 8.2.2018 8.2.2021 8.2.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_TJ SOKOL Hluboká_provoz 2018 - SML DOT MěÚ 22.2.2018 22.2.2021 22.2.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_HC KNIGHTS_energie_zimní stadion_2018 - SML DOT MěÚ 2.3.2018 2.3.2021 2.3.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_PREVENT 99_SOHZ 2018 - SML DOT MěÚ 19.4.2018 19.4.2021 19.4.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_CVČ Poškolák_2018 - SML DOT MěÚ 24.4.2018 24.4.2021 24.4.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o dotaci města_TJ Hluboká_na činnost_2018 - SML DOT MěÚ 8.6.2018 8.6.2021 8.6.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Sinfonie_Hudební festival_2018 - SML DOT MěÚ 19.6.2018 19.6.2021 19.6.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města _Pikl Zd_Divadelní léto 2018 - SML DOT MěÚ 20.6.2018 20.6.2021 20.6.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_FC Mariner_energie 2018 - SML DOT MěÚ 4.7.2018 4.7.2021 4.7.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_M.Surka_promedádní koncerty 2018 - SML DOT MěÚ 11.7.2018 11.7.2021 11.7.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_TJ Sokol_na sportující mládež_2018 - SML DOT MěÚ 12.7.2018 12.7.2021 12.7.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_TJ Sokol_na činnost_2018 - SML DOT MěÚ 12.7.2018 12.7.2021 12.7.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Golfový klub_na činnost 2018 - SML DOT MěÚ 17.7.2018 17.7.2021 17.7.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_Golfový klub_na sportující mládež 2018 - SML DOT MěÚ 17.7.2018 17.7.2021 17.7.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_TJ Hluboká_na sportující mládež_2018 - SML DOT MěÚ 31.7.2018 31.7.2021 31.7.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_TJ Sokol Hluboká_oprava sokolovny_2018 ; SML DOT MěÚ 1.8.2018 1.8.2021 1.8.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_CVČ Poškolák_Slavnosti 2018 - SML DOT MěÚ 21.8.2018 21.8.2021 21.8.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Diversionpromotion_Festival VMO 2018 - SML DOT MěÚ 5.9.2018 5.9.2021 5.9.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smluva o poskytnutí dotace_TJ Hluboká n.V._stavba tribuny_2018 - SML DOT MěÚ 2.10.2018 2.10.2021 2.10.2018 dokument PDF (1,5 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_FC Mariner_traktůrek_2018 - SML DOT MěÚ 15.10.2018 15.10.2021 15.10.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_TJ Hluboká_sekačka_2018 - SML DOT MěÚ 18.10.2018 18.10.2021 18.10.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Římskokatolická farnost Purkarec_2018 - SML DOT MěÚ 2.11.2018 2.11.2021 2.11.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_oplocení_TJ Hluboká nad Vltavou - SML DOT MěÚ 20.12.2018 20.12.2021 20.12.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Sinfonie_KC Panorama_2019 - SML DOT MěÚ 25.2.2019 25.2.2022 25.2.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Hluboká z.s._Provoz IC 2019 - SML DOT MěÚ 7.3.2019 7.3.2022 7.3.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Hluboká z.s._provoz WC v IC 2019 - SML DOT MěÚ 7.3.2019 7.3.2022 7.3.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Hluboká baseball a softball club z.s._tvorba PD_2019 - SML DOT MěÚ 7.3.2019 7.3.2022 7.3.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Hope 4 you_Velikonoce 2019 - SML DOT MěÚ 28.3.2019 28.3.2022 28.3.2019 dokument PDF (1,2 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_TJ Hluboká n.V_vybavení tribuny_2019 - SML DOT MěÚ 5.4.2019 5.4.2022 5.4.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_HC Knights_provoz ZS_2019 - SML DOT MěÚ 5.4.2019 5.4.2022 5.4.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_TJ Sokol_fasáda sokolovny_2019 - SML DOT MěÚ 8.4.2019 8.4.2022 8.4.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_TJ Sokol_provoz sokolovny_2019 - SML DOT MěÚ 8.4.2019 8.4.2022 8.4.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_CB-Hlubocko_Lodě na vodě_2019 - SML DOT MěÚ 15.5.2019 15.5.2022 15.5.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_TJ Sokol_oprava sokolovny 2019 - SML DOT MěÚ 29.5.2019 29.5.2022 29.5.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Hluboká v pohybu_PD 2019 - SML DOT MěÚ 29.5.2019 29.5.2022 29.5.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_CVC Poškolák_na provoz 2019 - SML DOT MěÚ 3.6.2019 3.6.2022 3.6.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_PREVENT_na výkon SOHZ_2019 - SML DOT MěÚ 17.6.2019 17.6.2022 17.6.2019 dokument PDF (1,4 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Sinfonie_Hudební festival 2019 - SML DOT MěÚ 1.7.2019 1.7.2022 1.7.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Surka_Muzika pod dubem 2019 - SML DOT MěÚ 1.7.2019 1.7.2022 1.7.2019 dokument PDF (1,2 MB)
Smlouva o dotaci města_TJ Huboká_na provoz 2019 - SML DOT MěÚ 4.7.2019 4.7.2022 4.7.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města_Zd.Pikl_Divadelní léto 2019 - SML DOT MěÚ 4.7.2019 4.7.2022 4.7.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_Golfový klub_na činnost 2019 - SML DOT MěÚ 10.9.2019 10.9.2022 10.9.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_Sinfonie_provoz. nákl. MFF VMO 2019 - SML DOT MěÚ 10.9.2019 10.9.2022 10.9.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_Diversionpromotion_MFF VMO 2019 - SML DOT MěÚ 10.9.2019 10.9.2022 10.9.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace_TJ Sokol_na činnost 2019 - SML DOT MěÚ 10.9.2019 10.9.2022 10.9.2019 dokument PDF (1,2 MB)
Smlouva o dotaci města_CVČ Poškolák_Slavnosti 2019 - SML DOT MěÚ 25.9.2019 25.9.2022 25.9.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o dotaci města_Mateřské centrum_vybavení 2019 - SML DOT MěÚ 9.10.2019 9.10.2022 9.10.2019 dokument PDF (1,2 MB)
Smlouva o dotaci města_TJ Hluboká_sportující mládež_2019 - SML DOT MěÚ 9.10.2019 9.10.2022 9.10.2019 dokument PDF (1,2 MB)
Smlouva o dotaci města_TJ Hluboká_na činnost_2019 - SML DOT MěÚ 9.10.2019 9.10.2022 9.10.2019 dokument PDF (1,2 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace města _TJ Sokol_sportující mládež_2019 - SML DOT MěÚ 15.10.2019 15.10.2022 15.10.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o postytnutí dotace města_Golfový klub_sportující mládež 2019 - SML DOT MěÚ 21.10.2019 21.10.2022 21.10.2019 dokument PDF (1,2 MB)
Smlouva o dotaci města _TJ Hluboká_PD tenisová hala - SML DOT MěÚ 6.11.2019 6.11.2022 6.11.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Informace Svazku obcí Blata - Oznámení Svazek obcí Blata 18.12.2018 31.12.2022 18.12.2018 dokument PDF (18 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.